BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANA ULAŞIM
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE TARİHÇESİ
BELEDİYE MECLİSİ
MECLİS KARARLARI
ENCÜMEN
İHALELER
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
ESKİ BAŞKANLAR
KAMU HİZMET STANDARTI
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
OKULLAR
MUHTARLAR
KASABA TARİHÇESİ
e-BELEDİYE
e-Rehber
Nikah İşlemleri
CAMİLER
TARİHİ YERLER
SOSYAL TESİSLER
YÖRESEL
FOTOĞRAF GALERİSİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
Ziyaret Belediyesi
» ZİYARET  » Tarihi Yerler

  

AYNALI MAĞARA
 
Bu isimler aynalı mağara için söylenmiştir. Yüzyıllar boyunca Amasya’ya gelen seyyahlar bu mağarayı ziyaret etmişler ve hayran kalmışlardır. Hıristiyan dünyası için önemli merkezlerden bir tanesidir. Ziyaret Kasabasının eski yolunun üzerindedir. Yerden dört basamakla çıkılan 1.65 m. yüksekliğindeki mezar düz bir kayaya oyulmuştur. Genişliği 9.8 m. Yüksekliği 13 m. dir. Dış cepheden bakıldığı zaman usta bir taş işçiliği ile yapıldığı görülebilir. Mağaranın tamamı parlatılmıştır. Buraya "Aynalı Mağara" denmesinin nedeni de, güneş vurduğu zaman mağaranın cephesinin parlamasıdır. Büyük bir ihtimalle burası, mezar olarak değil de yerleşim ve ibadet amacıyla oyulmuştur. Nitekim, mağaranın içinin çok geniş olması ve duvarlarda yer alan renkli resimler ve mağaranın alınlığında yazan "Büyük Rahip Tes" yazısı bu düşünceyi destekler. Mağaranın içinde, biri dikdörtgen, diğeri kare biçiminde iki oda vardır. Dikdörtgen olanı asıl mezar odasıdır. Kare şeklindeki odada ise, XI.yüzyılda Bizanslılar tarafında yapıldığı tahmin edilen renkli duvar resimleri bulunmaktadır. Tonoz kısmında altısı sağda, altısı solda olmak üzere on iki havari tasvirleri vardır. Kuzey ve güney duvarlarında ise bir takım kadınlı erkekli figürler bulunmaktadır. Doğu cephesinde ise Hz. İsa, Hz. Meryem ve Iohannes’ten oluşan Deisis kompozisyonu görülmektedir. Hz. İsa’nın on iki havarisinden birinin, Hıristiyanlığı bu mağarada yaydığı söylenmektedir. Amasya vadisindeki mağaraların en büyüğü en önemlisi ve en meşhurudur. Burası ibadet edilmek üzere Hıristiyan’larca yapılmıştır. Mağaranın içerisindeki renkli duvar resimleri bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca mağaranın üstünde” Büyük Rahip Tes “ yazısının olması ibadet yeri olduğunun en önemli kanıtıdır.Çünkü bu tarihi eser diğer mağaralar gibi krallar adına yapılmamıştır.Bir Hıristiyan din adamı olan Rahip Tes adına yapılmıştır. Bunun Ziyaret Kasabası yolunun üzerine yapılması da tesadüf değildir. Ziyaret Kasabasının eski adının da Küdüs Mübarek (Temiz Kutsal) yer anlamında olması İslamiyet’in Amasya ya ve Ziyaret Kasabasına yayılmasından öncede bu beldenin Hıristiyanlığın dini bir merkezi olduğunun en önemli delilidir. Dikkatlice bakıldığı zaman mağaranın dış ve iç cephelerinde fresklerin olduğu görülmektedir. Günümüze kadar gelen bu resimler Hıristiyan dünyası için çok önemlidir. Bu resimlerde on iki havarinin resimleri vardır. Bu mağaradaki rahibin de önemli bir aziz adına yapıldığı zannedilmektedir. Dış cephesine dikkatlice bakılırsa Hz. Meryem’in resimleri ve İncil’ den sahneler vardır. On iki havariden birinin buraya gelerek Hıristiyanlığı yaydığı anlaşılmaktadır. AYNALI MAĞARADAKİ YAZILAR Aynalı mağara’nın dış yüzünde “THE APX İEPEYE” yazmaktadır. Bunun anlamı “Büyük Rahip Tes” dir. Mağaranın alt tarafında da Osman Fevzi Olcay’a göre “KAXMZEQ” şeklinde yazı görülmüştür.Bu yazı günümüzde okunamamaktadır. Jorj Perro alt satırının silinmesinin sebebini şöyle açıklıyor: “Ata binmiş olan bir Türk, oradan geçerken mağâra önünde hayvanı yere düşmüş; mağâra içinde şeytân olduğunu inanan o Türk, hiddetinden o yazıyı yani alt satırını silmiş ve üst satırı yüksek olması nedeniyle erişemediğinden silememiştir!”1 Bu hikayeyi Hıristiyanlara uydurmuştur.Amasya ve Ziyaret’in o zamanki yerli Hıristiyanları yani Ermeni ve Rumları Türkleri karalamak için bu hikayeyi uydurmuşlardı.Alt taraftaki yazıları silen Türkler üstteki yazıları da silerlerdi. Abdizade’nin de işaret ettiği gibi o dönemde şeytandan Müslümanlardan çok Hıristiyanlar korkuyorlardı.Bu Türkleri karalama politikasıydı. Heşt-i Beşt ve El-Kâmil adlı Tarihi eserler de Aynalı mağara hakkında ki kayıtlarda şunlar yazılıdır. “ Bu mağara bugün “Aynalı Mağara” adıyla meşhurdur. Bunun kapısından başka üzerinde yazı olan başka mağara yoktur. Bu mağarada Asteris isimli meşhur metropolidin gömülü olduğu Rumlar arasında yaygın ise de aslı yoktur.” “ Milattan önce 306-64 tarihine kadar devam eden Pon krallarının mezarları mıdır? En eskisi hangisidir? Hangi kişiye özeldir? Birinin kapısı üzerinde bulunan kitabe, büyük bir kahinin krallar kadar iktidara sahip olan büyük kahinlerden birinin türbesi olduğunu gösteriyor.” Bu kayıtlarda da aynalı mağaranın önemli bir din adamı adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Yabancı seyyahlar aynalı mağarayı inceleyerek görüşlerini kayıta almışlardır. Âyineli (Aynalı) Mağâra’ya gelince Jorj Perru diyor ki: “Civârında Ziyâre köyünün adı gâlibâ bu mezârın çok ziyâret edilmesinden kaynaklanarak isimlendirilmiştir. Bu mağaranın orta penceresi üzerinde iki satır yazı olup üst tarafı mükemmel okunduğu hâlde alt tarafı silinmiştir.” Ziyaret Kasabasının ismi Aynalı Mağarayı ziyaret edenlerden dolayı konmamıştır.Bazı tarihçilerde Ziyaret kasabasının isminin Bu kasabada bulunan “Zire Kilisesinden” geldiğine inanmaktadırlar.Bu iki görüş de doğru değildir.Hıristiyanlık döneminde Ziyaret kasabasının adı “Kudüs”(Temiz-mübarek) anlamındadır.Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi Ziyaret Beldesinin adı Sanlı Türkleriyle beraber kasabamıza gelen Hoca Muhibbüddin Mevdüd ez-Ziyari’nin buraya yerleşmesi ve bu beldeyi Türkleştirerek Müslümanlaştırmasından dolayı o zatın ismi verilmiştir.Ziyari’nin adı Ziyare daha sonra da Ziyaret olarak kalmıştır.İlk yerleşim bölgesi Ayanlar mevki olması ve Müslüman mezarlığının da şimdiki Ziyaret’in dışında olmasından dolayı bu zatın Ayan Dede dediğimiz mübarek olabilir.Çünkü Ziyaret deki mezarını bulamadık. Ayrıca , Âynalı Mağâra Müslümanların ziyâret edecekleri bir mezâr olmak üzere değerlendirilmemiştir ki burayı ziyaret edenler için kasabanın adı verilsin. Güzelce Kız - Aynalı Mağara Efsanesi Güzelce Kız, bir kral kızıdır. Dünyalar güzelidir. O kadar güzeldir ki; görenler dayanamaz, yıldırım düşmüş gibi kendilerinden geçerler. Bu yüzden genç kız, hep peçeli gezer, güzel yüzünü kimseye gösteremez. Artık zamanı gelmiştir diye düşünen babası, dört bir yana haberciler çıkarır kızını evlendirecektir ama kim kızının peçesini açıp güzelliğine dayanır, onu dünya gözüyle seyredebilirse kızını ona verecektir. Bu çağrıya yedi iklim, dört bucaktan şehzadeler, vezir çocukları, dünya zenginleri, yiğitler, bilginler, kısacası gençliğine, bilek gücüne güvenenler dört nala Amasya’ya gelirler. Amasya meydanında kurulan özel bölümde bulunan Güzelce Kız bekleyedursun. Kendine güvenen delikanlılar cesaretlerini toplayamaz, yanına yaklaşan ise peçesini kaldırmak istediğinde eli titrer, dizlerinin bağı çözülür. Bu sahneler günlerce devam eder. Bir gün fakir mi fakir, ama yiğit mi yiğit, gerçekten güzel, alımlı bir delikanlı, “Ben de şansımı denemek istiyorum!” diye destur alıp tahtın yanına yaklaşır. Herkesin şaşkın bakışları arasında hiç vakit geçirmeden Güzelce Kız´ın peçesini kaldırır. O an öyle bir elektriklenme olur ki, bir aydınlanma, bir alev, bir ateş sarar etrafı. Kimse ne olduğunu anlayamaz. Meydanda bulunanlar korkudan yerlere kapanır. Sonra, sonsuz bir sessizlik içinden kömür kesilir iki genç, yan yana uzanmış şekilde. İki gencin cesedi, şehre yakın yerdeki bağ ve bahçelikler yanında bulunan kaya mezar içinde iki ayrı odaya gömülür. Bu kaya mezarının dışı güneşle birlikte Güzelce Kız’ın yüzü gibi parlamaya başlar. Bu parlaklığından dolayı da, daha sonra kaya mezarın adı "Aynalı Mağara" diye ünlenir. Aynalı mağara Amasya’nın en önemli tarihi eserlerinden bir tanesidir. Bu mağaranın Ziyaret kasabasında olması ve özellikle bu mevki ye yapılması çok önemlidir. Bu beldenin İslamiyet’in doğuşundan öncede önemli bir dini merkezlerden biri olduğunun ispatıdır. Bugün burası turizme kazandırılarak Ziyaret kasabasına büyük gelir getirebilir. Bunun üzerine de çalışmalar Belediye Başkanlığımızca devam etmektedir.

Eklenme Tarihi: 20.01.2015

Tarihi YerlerTARİHİ ÇINAR
Küçük Mağra
İbrahim Dede Türbesi
Cin Hamamı
Hicabi Baba Camii ve Türbesi
ÜÇ MAĞARALAR
AYNALI MAĞARA


1