BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANA ULAŞIM
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE TARİHÇESİ
BELEDİYE MECLİSİ
MECLİS KARARLARI
ENCÜMEN
İHALELER
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
ESKİ BAŞKANLAR
KAMU HİZMET STANDARTI
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
OKULLAR
MUHTARLAR
KASABA TARİHÇESİ
e-BELEDİYE
e-Rehber
Nikah İşlemleri
CAMİLER
TARİHİ YERLER
SOSYAL TESİSLER
YÖRESEL
FOTOĞRAF GALERİSİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
Ziyaret Belediyesi
» ZİYARET  » Tarihi Yerler

  

Cin Hamamı
 
Selçuklu alimlerinden Hoca Muhibbuddin Mevdüd-ı Ziyare 1281 yılında Ziyaret kasabasında hayır eserleri yaptırmıştır. Adını bu kasabada duyurmuştur. Türklerin kasabada yerleşmelerindeki en büyük etken oldu. Kasabanın Türkleşmesini ve İslam dinin kasabaya yayılmasını sağladı. Türklerin iskan politikası gereği yerleştikleri her yere ilk önce hamam ve cami yapmışlardır. Ziyaret kasabasının da ilk hamamı bugün hala ayakta olan Cin hamamıdır. İlk olarak 1281 yılında yapılmıştır. Hoca Muhibbuddin Mevdüd-ı Ziyare Hazretleri yaptırmıştır. Müslüman Türkler temizliğe önem vermişlerdir. Anadolu’nun her yöresinde Selçuklu ve Osmanlı hamamlarını görmekteyiz. Avrupa da ki tarihi eserlere baktığımız zaman bu hamamları göremiyoruz. Hatta dikkat çekicidir ki tarihi kiliselerin de tuvaletlere rastlanmamaktadır. Daha sonra çeşitli depremlerden bu hamam zarar görmüştür. Osmanlı döneminde 1563 yılında Keçioğlu el-Hac Ali çelebi tarafından tamir edilmiştir. 1797 senesinde Nakşibendi Halifelerinden Kırımlı es Seyyid es şeyh Abdulbaki Hicabi Baba Hazretleri bu vakıf eserlerini yeniden düzenledi.Bu hamamı da tamir ettirdi.Günümüze kadar gelmesine yardımcı oldu. Bütün tarihi eserler restore edilmektedir. Yetkililerden isteğimiz Ziyaret Kasabasının kuruluşuyla yaşıt olan bu güzide hamamın yeniden faaliyete geçmesi en büyük dileğimizdir. Gümüzdeki durumuna; Sonraları, Hoca Mevdüd Camii, çeşitli zelzelelerden dolayı harab olmuştur. 970 senelerinde bu cami Keçioğlu el-Hac Ali çelebi tarafından, imar edilmiş ve vakıfları tanzim edilmiş Bundan dolayı, halk arasında ve resmi kayıtlarda burası, Keçioğlu Camii denmekle meşhur olmuştur ve kayıtlara da böylece geçmiştir.Yanında eski bir hamamı,zaviyesi mektebi de vardır. Hicabi Tekkesi Ziyare mahallesinde Keçioğlu Camii şerifi bitişiğindedir.Bu tekkeyi ziyare mahallesinde oturan Nakşbendi Halifelerinden Kırımlı es Seyyid es şeyh Abdulbakii Hicabi 1212(1797) tarihinde yaptırmıştır.Tekkenin ilk şeyhide kendisidir.Bu zatın vefadından sonra yerine halifesi ve damadı es seyid /230/ es-şeyh İbrahim Zühdi efendi şeyh olmuş bunun vefat etmesiyle tekke mektebe çevrilmiştir. - Daha sonra Keçi Bey oğullarından meşhûr Ali Aga da bu senelerde bir câmi, okul , hamam yaptırdı. Mallarını hayır eserlerinin giderleri için vakıf etti. Ziyâret Kasabasını çok güzel şenlendirdi. Ziyâret , bu gibi hayır insanlarının hizmetleriyle parlak bir kasaba halini aldı.

Eklenme Tarihi: 27.01.2015

Tarihi YerlerTARİHİ ÇINAR
Küçük Mağra
İbrahim Dede Türbesi
Cin Hamamı
Hicabi Baba Camii ve Türbesi
ÜÇ MAĞARALAR
AYNALI MAĞARA


1